MW HOLDING Sp. z o.o.
Firma inwestycyjno – budowlana.

Kluczową działalnością firmy jest budowa domów, segmentów i osiedli
mieszkaniowych.
Dodatkowa działalność firmy polega na inwestycjach związanych z obrotem
nieruchomościami na Polskim rynku.